از طریق فرم زیر می توانید با من تماس بگیرید.

ایمیل من جهت پیشنهاد ها, انتقادها و نظرات شما دوستان:  cyrus04corporation@gmail.com

تلگرام بنده:  @mohammad_german